ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
TOTAL 194 PRODUCTS
Site Navigation

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Το The Pantry σέβεται το απόρρητο και δεσμεύεται να το τηρεί και να το προστατεύει μέσω της συμμόρφωσης της με την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας ( «Πολιτική»).

Η διασφάλιση της ακεραιότητας των πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή μας είναι ύψιστης σημασίας για το The Pantry και για το λόγο αυτό το The Pantry έχει υιοθετήσει μία σειρά από οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι όλα τα δεδομένα είναι ασφαλή και προστατευμένα.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τους τύπους πληροφοριών που πιθανόν να συλλέγουμε από εσάς ή που πιθανόν εσείς παρέχετε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας καθώς επίσης και τις πρακτικές που ακολουθούμε για τη συλλογή, χρήση, προστασία και γνωστοποίηση των προαναφερόμενων πληροφοριών.

Η παρούσα Πολιτική δίνει έμφαση στις αρχές και πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο που αυτά επεξεργάζονται από εμάς.

Τα περιεχόμενα της παρούσας Πολιτικής μπορεί να τροποποιηθούν κατά διαστήματα, επομένως παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την Πολιτική για ενημερώσεις.

Αρχές της Επεξεργασίας

Το The Pantry επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις  του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR):

i. Νομιμότητα, Ακεραιότητα και Διαφάνεια: Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.

ii. Περιορισμένος Σκοπός: Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο ή και καταχρηστικό.

iii. Ελαχιστοποίηση Δεδομένων: Τα προσωπικά δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο μέτρο ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της επεξεργασίας.

iv. Ακρίβεια: Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή. Κάθε εύλογο μέτρο λαμβάνεται ώστε να εξασφαλιστεί ότι τυχόν προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση.

v. Περιορισμένη Αποθήκευση: Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μόνο για το διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, το The Pantry ενδέχεται να διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο διάστημα ώστε να συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις.

vi. Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, πρόσβαση ή κλοπή.

vii. Λογοδοσία: Το The Pantry συμμορφώνεται με τη διαφανή επεξεργασία δεδομένων και τηρεί τις νομικές της υποχρεώσεις σε σχέση με την προστασία δεδομένων και του απορρήτου.

Συλλογή Δεδομένων

Συλλέγουμε διαφόρων τύπων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από και σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας μας, όπως:

viii. Στοιχεία Επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου, όνομα χρήστη σε περίπτωση εγγραφής στην ιστοσελίδα μας. Εάν συνδέεστε στην ιστοσελίδα του The Pantry μέσω κάποιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook ή Google, ενδέχεται να συλλέγουμε το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας και/ή την εικόνα προφίλ. («προσωπική πληροφόρηση»)

ix. Δεδομένα σχετικά με τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP),τις συνήθεις συμπεριφορές περιήγησής σας, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και στοιχεία χρήσης και πλοήγησης συνδεδεμένα με τη χρήση των cookies.

x. Όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές και τις υπηρεσίες πληρωμών, δεδομένα συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αριθμών τραπεζικών λογαριασμών, αριθμών πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, ημερομηνιών λήξης και κωδικών ασφαλείας. Δεν αποθηκεύουμε ή επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία της κάρτας που χρησιμοποιείτε, καθώς αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται μέσω ενός από τους συμβαλλόμενους παρόχους υπηρεσιών.

xi. Στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε ή/και να αποκαταστήσουμε την περίπτωση απάτης ή οποιαδήποτε άλλης επιβλαβούς ενέργειας. Θα επαληθεύσουμε τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε (συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, των στοιχείων χρήστη καθώς και των στοιχείων για τις συναλλαγές πληρωμής) στους σχετικούς εκτελούντες πληρωμών.

xii. Ιστορικό των παραγγελιών σας μέσω της ιστοσελίδας μας.

xiii. Πληροφορίες κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μας. Διατηρούμε αρχείο κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας αποστέλλετε, με σκοπό να παρακολουθούμε κάθε πρόβλημα ή ανησυχία που είχατε με κάποιο από τα προϊόντα εταιριών ή λιανοπωλητών που δραστηριοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Συλλέγουμε τα δεδομένα:

xiv. μέσω της επίσκεψής σας της ιστοσελίδας μας

xv. όταν μας τα παρέχετε εσείς

Χρήση Πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με σας ή που μας παρέχετε εσείς, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής πληροφόρησης με σκοπό:

xvi. να σας παρουσιάσουμε την ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της,

xvii. να σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό δελτίο,

xviii. να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή παροχή υπηρεσιών που ζητήθηκαν από εσάς,

xix. να προσφέρουμε και να εκτελέσουμε τους σκοπούς της κύριας δραστηριότητας μας που περιλαμβάνουν:

a. Ηλεκτρονικό εμπόριο

b. Υπηρεσίες Διαδικτύου

xx. να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαδραστικά σημεία της ιστοσελίδας μας,

xxi. να διαχειριστούμε την παραγγελία σας ώστε να ολοκληρώσουμε την πώληση και εκτελέσουμε την παραγγελία,

xxii. να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ή τον τρόπο πληρωμής ή τον αριθμό κάρτας ώστε να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε και/ή να αποκαταστήσουμε την περίπτωση απάτης ή οποιαδήποτε άλλης επιβλαβούς ενέργειας,

xxiii. να διεξάγουμε έρευνα πελατών, σε περίπτωση που έχουμε τη συναίνεσή σας,

xxiv. να παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και να απαντάμε σε ερωτήματα, σχόλια, αξιώσεις ή διαφωνίες πελατών,

xxv. για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, όπου έχουμε τη ρητή συναίνεσή σας.

Γνωστοποίηση Πληροφοριών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από το The Pantry, δε γνωστοποιούνται σε κάποιο τρίτο μέρος, εκτός αν αυτό ρητώς απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ως μέρος της συμμόρφωσής μας με την αρχή της διαφάνειας και με σκοπό τη δυνατότητα να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με αποτελεσματικό τρόπο, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένα τρίτα μέρη.

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να γνωστοποιήσουμε προσωπική πληροφόρηση που συλλέγουμε ή μας παρέχετε σε:

xxvi. στους εργολάβους, στους παρόχους υπηρεσιών και σε άλλα τρίτα μέρη που συνεργαζόμαστε με σκοπό για την υποστήριξη της δραστηριότητάς μας και οι οποίοι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις να διατηρούν εμπιστευτική την προσωπική πληροφόρηση και να τη χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τη γνωστοποιούμε,

xxvii. σε υπηρεσίες Logistics και σε άλλους παρόχους ταχυδρομικής μεταφοράς,

xxviii. σε παρόχους επεξεργασίας πληρωμών και τεχνολογίας,

xxix. σε κανονιστική ή άλλη δημόσια αρχή, εφόσον αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή προκειμένου να ασκήσουμε, να θεσπίσουμε, να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματα μας ή να προστατέψουμε τα συμφέροντα σας,

xxx. σε εκτελούντες πληρωμών, ελεγκτές, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών, φορείς καταπολέμησης της απάτης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους και εμπορικούς συνεργάτες, όπου απαιτείται να γίνει.

xxxi. […..]

Οι προαναφερόμενοι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική απορρήτου των δεδομένων μας και επιτρέπεται μόνο να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω και όχι για τους δικούς τους σκοπούς.

Δικαιώματα των υποκειμένων

xxxii. Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το The Pantry μία διαβεβαίωση για το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία ή όχι και, σε αυτήν την περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά καθώς και λήψης ενός αντίγραφου.

xxxiii. Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από το The Pantry, τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

xxxiv. Δικαίωμα στη λήθη:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το The Pantry,  τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Το The Pantry θα προβεί στην διαγραφή αυτών εφόσον ισχύει κάτι από τα κάτωθι:

xxxv. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,

xxxvi. Αποσύρατε την συγκατάθεσή σας,

xxxvii. Αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που να επιτάσσουν την επεξεργασία,

xxxviii. Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υπαχθεί σε παράνομη επεξεργασία,

xxxix. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση. 

xl. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα το δικαίωμα να ζητήσετε από το The Pantry τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

xli. Η ακεραιότητα των δεδομένων αμφισβητείται.

xlii. Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

xliii. Το The Pantry δεν χρειάζεται πλεόν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

xliv. Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από το The Pantry τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τρόπο, όπου ισχύει ένα από τα παρακάτω:

xlv. Η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση

xlvi. Η επεξεργασία βασίζεται σε συμβατική υποχρέωση

xlvii. Δικαίωμα υποβολής αναφοράς:

Με την επιφύλαξη οποιονδήποτε άλλων ένδικων μέσων που σας παρέχει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αναφορά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr), εάν θεωρείτε πως η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζει τα δικαιώματα σας, στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]

Εάν κάνετε κάποιο αίτημα και δε μείνετε ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση μας ή πιστεύετε πως παρανόμως επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να θέσετε τα παράπονα σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr)

Διατήρηση δεδομένων και Καταστροφή

Το The Pantry διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Παρόλα αυτά, υπάρχει περίπτωση να διατηρηθούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με σκοπό τη συμμόρφωση του The Pantry με νομική υποχρέωση.

Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που πραγματικά είναι απαραίτητο, αντιτίθεται στις αρχές της ελαχιστοποίησης και  της αναλογικότητας και επομένως όταν η επεξεργασία δεδομένων ολοκληρώνεται ή το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος έχει παρέλθει, το The Pantry προβαίνει στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Απορίες

Εάν έχετε κάποια απορία ή ανησυχία σε σχέση με τις πολιτικές και διαδικασίες μας σχετικά με την  προστασία απορρήτου ή πιστεύετε ότι δεν τηρούμε την παρούσα Πολιτική, με διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected].

10%

Εγγραφείτε για να λάβετε την αποκλειστική σας έκπτωση και μείνετε ενημερωμένοι για τα τελευταία προϊόντα και προσφορές μας!

Δεν κάνουμε Spam! Διαβάστε την privacy policy για περισσότερες πληροφορίες

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Εικόνα
 • Κωδικός
 • Rating
 • Τιμή
 • Απόθεμα
 • Διαθεσιμότητα
 • Προσθήκη στο Καλάθι
 • Περιγραφή
 • Περιεχόμενο
 • Βάρος
 • Επιπλέον Πληροφορίες
Click outside to hide the comparison bar
Σύγκριση